Kjøtt vs bil

Kjøttfri mandag

Om alle nordmenn kutter kjøtt en gang i uken så tilsvarer dette å fjerne utslippene til 200000 biler.

image_from_url

På sporet av ukjende korallrev

Nye analysar bekreftar langt på veg mistanken forskarar har hatt om at havet utanfor Midt-Noreg rommar langt meir korallar enn vi har …